Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

4-2019Ljiljana Stojković

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

3-2019Slobodan Jovanović

Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

4-2014Slobodan Jovanović Milan Počuča

Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava osiguranja

2-2014Nataša Petrović Tomić

Osiguranje izvoznih kredita u domaćoj praksi

1,2-2004Jelena Gazivoda

Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje

1,2-2007Wolfgang Rohrbach

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant